Pravidla

Pravidla a podmínky účasti 11. ročníku ČESKO ZPÍVÁ 2017

Pravidla a podmínky účasti Česko zpívá 2017 - ke stažení (formát pdf)

RULES OF 11TH YEARS CZECH SINGING 2017 (English) - downloads (format pdf)

 

Licenční smlouva - ke stažení (formát doc)

LICENCE CONTRACT (Czech) - downloads (format doc)

 

Elektronická přihláška online (v českém jazyce) pro soutěžící z České republiky

Elektronická přihláška online (v anglickém jazyce) pro soutěžící ze zahraničí

ENTRY FORM ONLINE (English) for participants from abroad - Slovakia, Poland, Germany, Great Britain

 


 I. O SOUTĚŽI 

ČESKO ZPÍVÁ je moderně pojatá celostátní soutěž ve zpěvu s mezinárodní účastí ze Slovenska, Polska, Ruska … Soutěže se mohou účastnit začínající neprofesionální zpěváci ve věku od 9 do 26 let. 
 
Soutěž je rozdělena na 2 věkové kategorie, přičemž je u soutěžícího rozhodující věk
k termínu finále 2
 (tj. k datu 8. 4. 2017).
 • Sólisté I. 9 - 14 let
 • Sólisté II. 15 - 26 let
  Pozn: Kategorie Sólisté III. nad 26 let nebyla tento ročník vyhlášena. 
Jedná se o soutěž čtyřkolovou: základní kolo, výběrové kolo, semifinále a finále.
 
Patronkou soutěže je mladá česká zpěvačka a sólistka Hudebního divadla Karlín, Divadla Broadway a Divadla Hybernia v Praze KAMILA NÝVLTOVÁ.
 
Soutěž vyhlašuje spolek TŠ Bonifác z. s. ve spolupráci s agenturou Art Presto s.r.o.
 
CO MŮŽE SOUTĚŽ ZAČÍNAJÍCÍM ZPĚVÁKŮM PŘINÉST? 
 • Názor odborníků na jejich pěvecký výkon,
 • možnost zazpívat si na opravdovém jevišti za svitu reflektorů,
 • hodnotné ceny a dárky od partnerů, 
 • originální kovanou sošku z dílny uměleckého kováře,
 • osobní setkání s osobnostmi české hudební scény,
 • poradenství v oblasti hudební produkce, 
 • účast na společenských a kulturních akcích,
 • nové přátele. 
 

 II. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Soutěžící vyplní elektronickou přihlášku on-line, která je k dispozici na webu soutěže www.cesko-zpiva.cz. Údaje v elektronické přihlášce musí být pravdivé a úplné. Soutěžící je srozuměn s tím, že v případě jeho postupu ze základního kola budou informace o jeho osobě zveřejněny na webových stránkách a v dalších médiích v souvislosti se soutěží.   
 
Soutěžící přiloží do formuláře JÍM NAZPÍVANOU SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ (soutěžní píseň pro všechna soutěžní kola), ta musí splňovat tyto podmínky:  
 • bude nazpívaná v rodném jazyce,
 • její maximální délka nepřesáhne 3 minuty,
 • jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podehrávku  neobsahující zpěv (povoleny jsou nahrané vokály či sbor).
Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky zaplatí soutěžící do 5 pracovních dní na bankovní účet organizátora poplatek za zaregistrování do soutěže ve výši 300 Kč. V případě, že nebude zaplacen, pozbývá přihláška soutěžícího platnosti.
 
ÚDAJE PRO PLATBU
Číslo účtu: 19-2904372359 / 0800 (Česká spořitelna)
Variabilní symbol: datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. 25. června 1998 = 25061998). Pro snazší identifikaci platby uvede soutěžící do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.
IBAN: CZ25 0800 0000 1929 0437 2359 (pro platby ze zahraničí)
BIC: GIBACZPX (pro platby ze zahraničí)
Do 10 pracovních dní po přihlášení zašle produkce soutěže soutěžícímu na emailovou adresu uvedenou v přihlášce potvrzení o přihlášení a potvrzení přijetí poplatku za zaregistrování do soutěže.
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE JE 31. LEDNA 2017 (včetně)

 

III. DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI

Proti rozhodnutí poroty se nelze v žádném kole odvolat. 
 
Změna soutěžní písně v průběhu celé soutěže je nepřípustná
 
Soutěžící, který se umístil v předchozích ročnících na 1. místě, se nesmí účastnit soutěže ve stejné věkové kategorii. 
 
Soutěžící, který se umístil na 2. a 3. místě, se nesmí účastnit soutěže následující rok ve stejné věkové kategorii.
 
  

IV. ZÁKLADNÍ KOLO 

Základní kolo proběhne ve dnech 13. - 15. února 2017. Ze všech přihlášených soutěžících, kteří splní podmínky soutěže, vybere odborná porota na základě zaslaných soutěžních písní postupující soutěžící do výběrového kola

Soutěžící bude o svém postupu či nepostupu informován na emailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 20. února 2017. 

Seznam soutěžících, kteří postoupí do výběrového kola, bude zveřejněn na webu www.cesko-zpiva.cz nejpozději 20. února 2017

 


V. VÝBĚROVÉ KOLO

Výběrové kolo se uskuteční jako casting (veřejný pro doprovod soutěžících) v Praze dne 6. března 2017 (přesná adresa místa konání bude upřesněna). Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na případnou změnu data a místa konání výběrového kola.

Soutěžící při registraci do výběrového kola zaplatí v hotovosti poplatek ve výši 350 Kč a odevzdá vyplněnou licenční smlouvu, která je  volně  ke  stažení  na  webu www.cesko-zpiva.cz. 

Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou svoji soutěžní píseň (odeslanou do soutěže s přihláškou). Jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podehrávku na CD neobsahující zpěv (povoleny jsou nahrané vokály či sbor).

Vzhledem k předpokládanému počtu soutěžících bude mít každý soutěžící na svůj soutěžní pěvecký výkon cca 1,5 minuty (po 1,5 minutě bude podehrávka zvukaři stažena). Je dovolena úprava skladby oproti zaslané soutěžní písni (zkrácení předehry, vynechání sloky ...).

Všem soutěžícím bude poskytnuta profesionální hudební zvuková technika včetně odposlechů.

Porota bude hodnotit: celkový dojem (vystupování na jevišti, originalitu, styl oblečení, choreografii, kvalitu podehrávky nebo doprovodu, výběr a podání písně) a především KVALITU ZPĚVU.

Seznam soutěžících z kategorie Sólisté I. 9 - 14 let a Sólisté II. 15 - 26 let, kteří postoupí do semifinále - cca 80 SEMIFINALISTŮ, bude zveřejněn na webu www.cesko-zpiva.cz nejpozději 10. března 2017.

 


VI. SEMIFINÁLE

Semifinále se uskuteční jako veřejný koncert dne 7. dubna 2017 ve Společenském centru UFFO v Trutnově. 

Soutěžící při registraci do semifinále zaplatí v hotovosti poplatek ve výši 350 Kč. Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou svoji soutěžní píseň (odeslanou do soutěže s přihláškou). Jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podehrávku na CD neobsahující zpěv (povoleny jsou nahrané vokály či sbor).

Vzhledem k velkému počtu soutěžících bude mít každý soutěžící na svůj soutěžní pěvecký výkon cca 2 minuty (po 2 minutách bude podehrávka zvukaři stažena). Je dovolena úprava skladby oproti zaslané soutěžní písni (zkrácení předehry, vynechání sloky ...).

Soutěžící má povoleno využít přítomnost svých vokalistů, tanečníků a živého hudebního doprovodu (maximální počet 4).

Všem soutěžícím bude poskytnuta profesionální hudební zvuková technika včetně odposlechů.

Porota bude hodnotit: celkový dojem (nástup na jeviště, odchod z jeviště, rozhovor s moderátorem, originalitu, styl oblečení, choreografii, kvalitu podehrávky nebo doprovodu, výběr a podání písně) a především KVALITU ZPĚVU.

Odborná porota vyhlásí soutěžící, kteří postoupí do finále - cca 10 FINALISTŮ z kategorie Sólisté 9 - 14 let a cca 10 FINALISTŮ z kategorie Sólisté 15 - 26 let.

 


VII. FINÁLE 1 - kategorie Sólisté 9 - 14 let

Finále 1 kategorie Sólisté 9 - 14 let proběhne jako veřejný koncert dne 7. dubna 2017 ve Společenském centru UFFO v Trutnově.

Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou svoji soutěžní píseň (odeslanou do soutěže s přihláškou) a dále druhou soutěžní píseň dle svého výběru (v libovolném jazyce). Jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podehrávku na CD neobsahující zpěv (povoleny jsou nahrané vokály či sbor).
 
Soutěžící má povoleno využít přítomnost svých vokalistů, tanečníků a živého hudebního doprovodu (maximální počet 4). 
 
Všem soutěžícím bude poskytnuta profesionální hudební zvuková technika včetně odposlechů.
 
Porota bude hodnotit: celkový dojem (nástup na jeviště, odchod z jeviště, rozhovor s moderátorem, originalitu, styl oblečení, choreografii, kvalitu podehrávky nebo doprovodu, výběr a podání písně) a především KVALITU ZPĚVU.
 
V kategorii budou porotou oceněna první tři místa. Další cenu udělí diváci v sále
 

VIII. FINÁLE 2 - kategorie Sólisté 15 - 26 let

Finále 2 kategorie Sólisté 15 - 26 let proběhne jako veřejný koncert dne 8. dubna 2017 ve Společenském centru UFFO v Trutnově.
 
Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou svoji soutěžní píseň (odeslanou do soutěže s přihláškou). Jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podehrávku na CD neobsahující zpěv (povoleny jsou nahrané vokály či sbor).

Dále soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou finálovou píseň s hudebním doprovodem (zajištěný organizátorem soutěže). Soutěžící si zvolí tuto píseň z nabídky finálových písní. Nabídka bude obsahovat 30 skladeb (českých i zahraničních). Finalisté se v závěru semifinále po vyhlášení jejich postupu do finále domluví mezi sebou a s organizátory na výběru svých finálových písní (žádná ze soutěžních písní z nabídky nesmí ve finále zaznít dvakrát, v případě shodného výběru rozhodne náhodný los). Před finálem proběhne generální zkouška s hudebním doprovodem.

Soutěžící má povoleno využít přítomnost svých vokalistů, tanečníků a živého hudebního doprovodu u své soutěžní písně (odeslané do soutěže s přihláškou).

Všem soutěžícím bude poskytnuta profesionální hudební zvuková technika včetně odposlechů.

Porota bude hodnotit: celkový dojem (nástup na jeviště, odchod z jeviště, rozhovor s moderátorem, originalitu, styl oblečení, choreografii, kvalitu podehrávky nebo doprovodu, výběr a podání písně) a především KVALITU ZPĚVU.

V kategorii budou oceněna porotou první tři místa. Další cenu udělí diváci v sále, mediální a V.I.P. porota složená ze zástupců partnerů soutěže.
 
 

IX. POROTA

Pěvecké výkony ve všech soutěžních kolech hodnotí odborná porota složená z producentů, manažerů, hudebních profesionálů a celebrit.

V minulých ročnících v porotě zasedli mimo jiných profesor zpěvu Eduard Klezla, hudební producent Milan Herman, zpěvačka a patronka soutěže Kamila Nývltová, zpěváci Petr Bende, Marian Vojtko, Bohouš Josef, Tomáš Savka, Josef Vágner, Zdeněk Podhůrský, zpěvačky Renata Drössler, Olga Lounová, filmový režisér Tomáš Magnusek, muzikant a dirigent Ota Balage, hudební dramaturgové Českého rozhlasu.

 

X. CENA INTERNETU

Na internetu budou umístěny video-záznamy pěveckých výkonů všech soutěžících výběrového kola. Veřejnost bude moci zhlédnout videa online a pro svého favorita hlasovat. Podrobné informace k hlasování budou zveřejněny před spuštěním této ceny.


Vítěz bude vyhlášen v průběhu semifinále dne 7. dubna 2017 ve Společenském centru UFFO v Trutnově.

 

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

 

Partneři

 

 Generální partneři:

Sklárna MoserUFFO - Společenské centrum

 Významní partneři:

Bohemia EnergyMěsto TrutnovKrálovéhradecký krajHotel Patria *** Trutnov
Talent StudioTransport TrutnovAutostyl a.s. TrutnovTalentida.com
Milan HERMAN ManagementUmělecký kovář Zdeněk VítekKolonozka.cz 

Partneři:

Grévin Muzeum voskových figurín KultStavo - dopravaPizza Expresss Trutnov Autodoprava Volhejn Červený KostelecToma - PepsiCo
Vetim Úpice GENY Kadeřnictví Kamila VlachováRedkenMŠMT
ElspaceStudio ElevenHUCR s.r.o. Persum PR 

 Mediální partneři:

Český rozhlas Hradec KrálovéČeský rozhlas PardubiceNejvětší muzikálový server Musical.cz

Vyhlašovatel a organizátor soutěže: 

Art Presto s.r.o.
© 2011 Humlnet Creative, s.r.o.